Oddíl sportovního šermu v Mostě byl založen v roce 1963 pod záštitou TJ Baníku Most. Zakládajícími členy byli 

Václav Rais, Josef  Prokeš  a Jaroslava Petrů, která oddíl vedla až do roku 1981, kdy došlo z důvodu nezájmu jak veřejnosti, tak vedení TJ k přerušení jeho činnosti. V průběhu let došlo k několika náborům do oddílu a jeho členové vykazovaly dobré výsledky na českých planších. Za připomenutí stojí např. Václav Vild, Josef Mšal, Jan Soták, Michal Mazanec  a jiní. Po roce 1971 došlo k výraznému omlazení oddílu, přišli:  Habětínek Daniel, Lískovec Petr, Kinzel Jaroslav, Hermanová Helena, Hrčková Margita, Altmanová Zlata. Trenéři: Petrů Jaroslava, Habětínek Jaroslav a Steiner Petr.      Oddílem prošlo několik desítek adeptů šermířského umění. Výsledky této generace nebyly nijak oslnivé, ale dodnes si šermířská veřejnost tato jména pamatuje. Oddíl pořádal v Mostě šermířský turnaj POHÁR MĚSTA MOSTU seniorů v šermu fleretem a kordem. Aktivně se zúčastňoval projektu  MOTELIŠTĚ  kde se setkávali k šermu šermíři z Mostu, Teplic, Litoměřic a Štětí.

Současnost oddílu 

 

        V roce 2003  Petr Lískovec vzkřísil v Mostě sportovní šerm, jako oficialní oddíl TJ Baníku Most a zaregistrovaný u Českého šermířského svazu. Novodobé začátky oddílu byly těžké, oddíl začínal od nuly, nebylo vybavení, finanční zajištění, zkušenosti s organizací, metodikou a tréninkem atd. Po malých krůčcích se oddíl dostal na (v České Republice) standardní úroveň, trenéři získali licence, oddíl se zúčastňuje akcí, seminářů, soustředění a pořádaných ČŠS.

        Činnost oddílu spočívá hlavně ve výchově mladých fleretistů v žákovských kategoriích. V současné době má oddíl 11 registrovaných  členů a 2 trenéry s licencí - šéftrenéra P. Lískovce a Tomáše Pavlíčka, který vychovává zejména šermířský potěr. Mladí šermíři se zúčastňují turnajů po celé republice a v sousední SRN. Jejich výkony a výsledky jsou více než uspokojivé a ve svých kategoriích se pohybují na předních místech šermířského žebříčku. Pravidelně se již šestou sezonu  zúčastňují  Finále mistrovství ČR, které je vyvrcholením celoročního úsilí. Oddíl získal v novodobé historii 4 medaile v seriálu mistrovství ČR v šermu fleretem.

Kontakt

+420604940711 tomas.pavlicek@ujep.cz